شروع ثبت نام وکالت 1401 -39 مرحله ای(اقساطی)

لطفا جهت ادامه فرآیند ثبت نام، کد ملی خود را با دقت وارد کنید


آزمون فعال

وکالت 1401 -39 مرحله ای(اقساطی)


دانلود بودجه بندی


اطلاعات بیشتر


واحد انفورماتیک آزمون های مفهومی مهارتی وکالت